अनागारिका विशाखा

गिरिमानन्द सुत्र

गिरिमानन्द सुत्र

22

रोग व्याधिबाट पीडित गिरिमानन्द भिक्षुलाई रोग मुक्त्त गर्न उपदेश गर्नुभएको दशसंज्ञा भावनालाई भगवान् बुद्धले आनन्द भिक्षुलाई गिरिमानन्द भिक्षुलाई सुनाउनु भनि बताउनु भएको थियो । गिरिमानन्द भिक्षुको नामबाट चिनिएको यस गिरिमानन्द सुत्रको मूल पाली र नेपाल भाषामा अनुवाद सहित प्रस्तुत गरिएको छ ।

गिरिमानन्द सुत्रको मूल पालि सहित अर्थ बुझ्न चाहनेहरू ।