अशाेकरत्न बज्राचार्य र अन्य, वीर पूर्ण पुस्तक संग्राहलय

महावग्ग

महावग्ग

363

The Book of the Vinayapitika

यमक

यमक

819

बुद्धबचन त्रिपिटककाे अभिधर्म अर्न्तगतकाे छैठाै ग्रन्थ हाे । याे ग्रन्थ दश यमक भाग (मूल यमक, खन्ध यमक, आयतन यमक, धातु यमक, सच्च यमक, सङ्गगार यमक, अनुसय यमक, चित्त यमक, धम्म यमक र इन्द्रिय यमक) मा बिभाजन गरिएका छन् । यस ग्रन्थमा प्रच्छाविस्सज्जना यानि जाेडा जाेडा गरि प्रश्न उत्तर रूपमा परमार्थ धर्मलाई देखाईएकाे छ ।

बु्द्धशिक्षाकाे गहन धर्म अभिधर्मकाे एक ग्रन्थ यमकका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहनेहरू ।

पटिसम्भिदामग्ग

पटिसम्भिदामग्ग

479

त्रिपिटक अन्तर्गतकाे सुत्तिपटक अर्न्तगत खुद्दकनिकायकाे १२औं ग्रन्थ हाे । याे ग्रन्थमा तीनवटा (महावर्ग, युगनद्धवर्ग र प्रज्ञावर्ग) भागमा बिभाजन गरिएकाे र प्रत्येक वर्गमा बुद्धधर्मकाे अति गम्भिर रूपमा छुट्टा छुट्टै विश्लेशणबाट प्राप्त हुने ज्ञानकाे बारेमा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

खुद्दक निकायकाे १२‌औं ग्रन्थकाे बारेमा बिश्लेषानात्मक रूपमा अध्ययन र अध्यापन गर्नेहरू ।