कुतः पिकाक, तिबुक्छेँ

धर्मयाबारे छकूचा खँ

धर्मयाबारे छकूचा खँ

30

धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता, धर्मकाे विचमा अधर्मिहरू जस्ता विविध पक्षहरूका बारेमा बिभिन्न समयमा प्रकाशित लेखहरूबाट साभार गरिएका समसामयिक लेखहरूलाई उदृत गरि धर्मया बारे छकूचा ख, बालशिक्षा व धर्म, प्रजातन्त्र व धर्म आदि १३वटा शिर्षकमा व्याख्या गरिएका छन् ।

धार्मिक स्वतन्त्रताकाे विषयमा अध्ययन गर्न चाहानेहरू ।