चक्र नारायण मानन्धर

आदित्त जातक व बुद्ध वन्दना

आदित्त जातक व बुद्ध वन्दना

53

पालि बाङ्गमयमा सूत्रपिटक अन्तर्तग रहेकाे जातक कथा ५५० वटा जातक मध्ये आदित्त जातक (४२४) काे जातक हाे । यस जातकमा श्रद्धा पूर्वक दान दिएका पूण्यवानहरुले धर्मानुकुल जीवन बिताएका लाेक कल्याणका कार्य गरी सुगती स्वर्ग प्राप्त गरेकाे बारेमा उल्लेख गरेकाे छ । यसका साथै धम्मपदका केही बचनहरू, बुद्ध वन्दना, प्रतिपति पूजा, चतुआर्य सत्य, दश कुशल र दश अकुशल, चार उत्तम मार्ग, दश पारम, पंचशीलकाे फलाफल र अकुशल विपाक, दश पूण्य क्रियाका साथै केही ज्ञानमालाहरू पनि उल्लेख गरिएका छन् ।

बुद्धशिक्षाका केही महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरूका बारेमा संक्षिप्त जानाकारी ग्रहण गर्न चाहानेहरू ।