चन्द्रदर्शन बज्राचार्य, असन टाेल

विपस्सना दीपनी

विपस्सना दीपनी

अग्ग महापण्डित पूज्य महास्थविर डा. लेडी सयादाेकाे संक्षिप्त जीवनीका साथै आधुनिक युगमा विपस्सनाकाे उपयाेग र महत्त्वका बारेमा बिस्तृत रुपले उल्लेख गरीएकाे छ । बाैद्ध दर्शनकाे परमार्थ दर्शनबारे विशेष रुपले सूत्र सूची मनाेबिज्ञान सार एवं परमार्थ प्रज्ञाकाे सार संग्रह ज्ञानबारे व्याख्या गरि प्रस्तुत गरिएका छन् ।

बुद्धशिक्षा अन्तर्गत परमार्थ ज्ञानका बारेमा अध्ययन र अभ्यास गर्न चाहनेहरू ।