चन्द्रायन परिवार

श्रद्धाया झिफ्वः स्वाँ

श्रद्धाया झिफ्वः स्वाँ

बुद्ध धर्म र बुद्ध दर्शन रुपी समुन्द्रमा दुवुल्की मारेर बुद्ध धर्मका शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने उद्देश्यले “बुद्ध पिं म्हसीके”, “बुद्ध लुमंका”, “बुद्ध व अहिंसा”, “बुद्ध धर्मका थी थी लँ”, “तृष्णा हे दुःखया मू हा खः”, “महामानव बुद्धया व्यक्तित्व”, “बुद्धया धार्मिक पारदर्शिता”, “मानव समाजमा ल न्हयलुवा”, “बुद्ध बुद्धया इलयया मयजु पिनि आदर्श” र “नेपालय् शुद्ध बुद्ध धर्म” शिर्षक दिई बिभिन्न पुस्तकहरूको आधारमा लेखहरु प्रस्तुत गरिएका छन् ।

बुद्ध धर्म र दर्शनका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।