ज्ञानज्योति कंसाकार लक्ष्मीप्रभा कंसाकार थँबही, क्बाःपुखू

महापरित्राणया संक्षिप्त परिचय

महापरित्राणया संक्षिप्त परिचय

21

त्रिपिटक ग्रन्थको विभिन्न २९ वटा सूत्र पाठ गर्ने उद्देश्यले संग्रहित भई राखेको सुत्रको समूह महापरित्राण हो । जुन पाठ गर्नले भय, त्रास, बिध्नबाधा, उभद्रव, रोग, शोक जान्छ ।

महापरित्राणवारे जान्न इच्छुक ब्यक्ति सबैलाई ।

बुद्ध वंश

बुद्ध वंश

175

दीपङ्कर बुद्ध देखि काश्यप बुद्ध सम्म २८ जना बुद्धहरूकाे जीवनी र त्याे समयमा बाेधिसत्वकाे जन्मकाे विषयमा उल्लेख ।

बुद्ध र बाेधिसत्वकाे विषयमा जान्न इच्छुक वर्ग