ज्याेति पुस्तक भण्डार, मखन टाेल, कान्तिपुर, नेपाल ।

नुगलय् बुध्द

नुगलय् बुध्द

19

भगवान बुध्दकाे दैनिक दिनचर्याकाे बिवरण । भगवान बुध्दकाे दैनिक जीवनमा घटेका प्रमुख घटनाहरुकेा संकलन ।

बुध्दकाे शिक्षा संक्षेपमा जान्न चाहनेहरु।