त्वीसिं उपासक व नानिमाया उपासिका

उत्तरा

उत्तरा

18

धम्मपद अट्ठकथा अन्तर्गत रहेकाे यसकथामा एक गरीब परिवारका पूर्ण नामका ब्यक्त्तिका छाेरी उत्तराकाे जीवनीका बारेमा उल्लेख गरीएकाे छ । भगवान बुद्धले उनै उत्तराकाे क्षमताशीललाई प्रशंसा गर्नु भएकाे छ । यसमा श्रद्धा, भक्ति, दान, धर्म तथा मैत्री काे फलादी आदीका बारेमा प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

बुद्धकालीन महिला उत्तराका तथा कुशल कार्यका बारेमा अध्ययन गर्न चाहानेहरू ।