धर्मचन्द्र व ज्ञानचन्द्र शाक्य बनेपा

ईश्र्या व शंका

ईश्र्या व शंका

20

बुद्धको विचार अनुसार ईश्र्या र शंका गर्नेहरु भएर नै मानिस मनोमनी हुँदैन र राम्रो ब्यक्ति भाइ अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

ईश्य र शंका बाट टाढा हुन चाहानेहरु ।