धर्माेदय सभा, सारनाथ बनारस

धम्मपदट्ठकथा (प्रथम भाग)

धम्मपदट्ठकथा (प्रथम भाग)

378

बुद्धले भन्नुभएका गाथाहरू अनुसार तथाहरूकाे बारेमा चर्चा गरिएकाे छ ।

धम्मपदट्ठकथाबारे जान्न बुझ्न इच्छुक व्यक्तिहरूकाे लागी ।