नगदेश बौद्ध समूह २०४५

बुद्धकालीन समाजया परिस्थिति व थि थि हलंज्वलं

बुद्धकालीन समाजया परिस्थिति व थि थि हलंज्वलं

शाक्य वंशको उत्पत्ति, बुद्धको जीवनीका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू, बुद्धसंग सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथिहरूको व्याख्या, बुद्धकालीन विहार, शैक्षिक सामाजिक चरित्रहरू लोक महोत्सवहरू जस्ता विषयमा अनुसन्धानात्मक लेखहरू लेखिएका छन् । त्यस्तै नेपालमा रहेका केहि विहारहरूको परिचय, त्यस्तै आधुनिक कालका नेपालका भिक्षुहरू – भिक्षु महाप्रज्ञा, भिक्षु प्रज्ञानन्द, भिक्षु शाक्यानन्द, भिक्षु महानाम, बौद्ध विद्वानहरू भुवनलाल प्रधान, डा. भिमराव अम्बेडकर, महापण्डित राहुल संकृत्यायन, एवं जापानी बौद्ध भिक्षु युनाताका नावातामेहरूको संक्षिप्त परिचय राखिएको छ ।

बुद्ध, बुद्धकालीन समाज, विहार, शैक्षिक, सामाजिक रिति रिवाज, नेपाली तथा विदेशी बौद्ध विद्वानहरूको योगदान आदि बिबिध विषयमा अध्ययन अध्यापन गर्न चाहनेहरू ।