नन्दसिद्धि गुभाजु सहित अन्य चार जना

जिगु पौ

जिगु पौ

64

परियत्ति बिद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी चिठ्ठी पत्रको माध्यमद्वारा बुद्ध जीवनी र बुद्ध धर्म सम्बन्धिका कुरालाई बिभिन्न शिर्षक दिइ उल्लेख गरिएका छन् ।

बुद्ध जीवनी र बुद्ध धर्म सम्बन्धि ज्ञान हासिल गर्न चाहानेहरू ।