नन्द सिध्दि गुभाजु

धातुभेदानुपस्सना

धातुभेदानुपस्सना

89

भगवान बुद्धकाे धर्मलाइ सूत्र,विनय र अभिधर्म गरी तीन पिटकमा विभाजन गरिएकाे तथा धातुहरूकाे विभाजन बारे वर्णन।

ध्यानमा रूची भएका र साधकहरू ।