प्रेम बहादुर शाक्य

बुद्धकालिन पाँच आर्य श्राविका (भाग २)

बुद्धकालिन पाँच आर्य श्राविका (भाग २)

108

बुद्धकालिन पाँच जना महिलाहरूकाे जीवनी प्रस्तुत ।

बुद्धकालिन महिलाहहरूकाे विषयमा जान्न इच्छुक वर्ग ।