बाल बाैद्ध समूह, ज्योतिदय संघ, ज्याेति विहार, चापागाउँ

ज्योति ज्ञान माला

ज्योति ज्ञान माला

26

भगवान् बुद्धलाई संस्मरण गरी ज्ञानमाला भजनकाे रूपमा सत्रवटा भजनहरु प्रस्तुत गरिएका छन् ।

भगवान् बुद्धलाई ज्ञानमाला भजनको रूपमा जान्न चाहनेहरू ।

परियत्ति ज्याेति (बाैद्ध परियत्ति सम्बन्धी त्रैमासिक पत्रिका)

परियत्ति ज्याेति (बाैद्ध परियत्ति सम्बन्धी त्रैमासिक पत्रिका)

20

बैशाख पूर्णिमाकाे महत्व, भिक्षु अश्वघाेष महास्थविरकाे संक्षिप्त जीवनी, कविताहरू, जातक कथा (मृग र ब्याधा), बाैद्ध महिला नन्दाकाे परिचय, बाैद्ध व्यत्तित्त्व सुश्री सबिता धाख्वाकाे अन्तर्वार्ता र परियत्ति गतिविधि समावेश गरिएकाे छ ।

बुद्धधर्म र परियत्ति सम्बन्धी जानकारी लिन चाहनेहरू ।

परियत्ति ज्याेति (बाैद्ध परियत्ति सम्बन्धी त्रैमासिक पत्रिका)

परियत्ति ज्याेति (बाैद्ध परियत्ति सम्बन्धी त्रैमासिक पत्रिका)

20

भगवान बुद्धकाे दिन चर्या, जातक कथा (शकुन अपशकुन), बाैद्ध तीर्थस्थल बुद्धगयाकाे परिचय, भिक्षु ज्ञानपूर्णिक महास्थविरकाे संक्षिप्त जीवनी, युवा बौद्ध व्यक्त्तित्त्व सुश्री अमिता धाख्वासंगकाे अर्न्तर्वाता, कविताहरूका साथै परियत्ति गतिविधिहरू समावेश गरिएकाे छ ।

बुद्धधर्म र परियत्ति सम्बन्धी जानकारी लिन चाहनेहरू ।