बिद्या लक्ष्मी शाक्य

सुबोध- बुद्ध धर्म प्रकाश

सुबोध- बुद्ध धर्म प्रकाश

112

भिक्षु सुबेधानन्द महास्थविरद्वारा रचित बुद्ध, बुद्ध धर्म सम्बन्धि काब्यात्मक उपदेश (कबिता, सोत्त्र, भजन) हरु संग्रहित गरिएका छन् । लेखकका प्रकाशित पुस्तकहरूको सूचि पनि उल्लेख गरिएका छन् ।

बुद्ध धर्म सम्बन्धि उपदेशहरू गीतका रुपमा अध्ययन गर्न चाहने पाठकवर्गहरु ।