बुद्धाचार्य परिवार, मोहरिया टोल, पोखरा, गण्डकी अञ्चल, नेपाल

सुतनु जातक

सुतनु जातक

23

मातृपोषक भिक्षुको कथा, जन्म दिने जन्मदाता आमाबुबाको पालनपोषण गर्ने कर्तव्य गृहस्थहरूको मात्र नभएर प्रवजितहरूको पनि ।

आमाबुबाको गुणानुस्मरण चाहने सम्पूर्ण व्यक्तिहरु ।