बेखामाया मानन्धर, काठमाडौं

सोन नन्द जातक

सोन नन्द जातक

50

शाक्यमुनि बुद्ध पारमिता धर्म पूरा गर्ने क्रममा बोधिसत्वको जीवनी सम्बन्धि ५५० जातक मध्ये ५३२ औं जातक हो । प्रब्रजित भएर पनि आमा बुबाको सेवा गरेको उदाहरण सहित स्पष्ट पारेको छ ।

आमा बुबाको सेवा गर्न चाहने सम्पूर्ण ब्यक्ति ।