भक्तलाल चित्रकार र सूर्यलाल चित्रकार

देश विकासको लागि बुद्धशिक्षा

देश विकासको लागि बुद्धशिक्षा

82

बौद्ध दर्शनमा केन्द्रित रहि बिभिन्न शिर्षकमा लेखेका लेखहरूलाई संग्रहित गरिएका यस पुस्तकमा १७ वटा लेखहरू छन् । व्यवहारीक जीवनमा कुशल व्यवस्थापनका लागि बुद्ध शिक्षाको भूमिकालाई बिभिन्न शिर्षकमा उल्लेखित गरिएका छन् ।

व्यवहारीक जीवनमा कुशल व्यवस्थापनका लागि बुद्ध शिक्षाको भूमिका बारे जान्न चाहनेहरू ।