भिक्षु महानाम

बुद्ध धर्मकाे सार संक्षेप

बुद्ध धर्मकाे सार संक्षेप

96

बाैद्ध नैतिक शिक्षा, विश्वास, चार आार्य सत्य, शील, समाधि र प्रज्ञा आदि विविध, उपयाेगी विषयहरू समावेश गरिएकाे छ ।

बाैद्धिक ज्ञान हासिल गर्न चाहने सम्पुर्ण व्यक्तिहरूकाे लागी उपयाेगी ।