भिक्षु शाक्यानन्द महास्थविर

चालिस प्रकारको समथ भावना

चालिस प्रकारको समथ भावना

27

चालिस प्रकारको समथ भावना, न तुम्हाकं सूत्र, अविज्जा सूत्र, ६ चरित्र, श्रामणेर प्रश्न, अनत्त लक्खण सुत्त, सप्ततिंसति बोधिपक्ष धर्म आदि बिषमयहरूको बारेमा उल्लेख गरिएका छन् ।

ध्यान भावनाको अभ्यास गर्न चाहानेहरु