भिक्षु सुबाेधानन्द

काव्यात्मक बुध्दजीवनी

काव्यात्मक बुध्दजीवनी

165

ललितविस्तर ग्रन्थकाे आधारमा बुध्द जीवनीलाइ पद्यशैलीमा व्याख्या गरिएकाे ।

काव्य साहित्यमा दिलचस्पी हुने व्यक्तिहरूकाे लागि उपयाेगी ।