मयजु रीता सिं डंगोल

श्रद्धेय डा. अनोजा, न्हूगु बिचाः व न्हूगु पहःयाम्ह व्यक्तित्व

श्रद्धेय डा. अनोजा, न्हूगु बिचाः व न्हूगु पहःयाम्ह व्यक्तित्व

269

डा. भिक्षुणी अनोजा गुरुमांको जीवनी, गृह परित्याग अनि औपचारिक शिक्षाको लागि गर्नुभएको संघर्षदेखि हाल बसिरहनु भएको सुलक्षण कीर्ति विहार स्थापना र निर्माणको प्रसंग उल्लेख गरिएका छन् । विहारको भावी योजनामा सामाजिक दायित्वको रूपमा सुलक्षण परोपकार अस्पताल र सुलक्षण शान्ति सुधम्मावास, जेष्ठ नागरिक आरामगृह निर्माणसम्मको प्रसंगहरूका साथै उहाँको योगदान र बिभिन्न संघ-संस्थाहरुबाट गरिएका कदर र सम्मानहरूको विवरणहरू समेत उल्लेख गरिएका छन् ।

डा. भिक्षुणी अनोजा गुरुमांको संघर्षशील जीवनी, सामाजिक अनि परोपकारी सोच र कार्ययोजनाहरूको जानकारी लिन चाहनेहरू ।