मुदिता अनागारिका

आलवक सूत्र

आलवक सूत्र

सम्रात अशाेकले शिलालेखहरूमा बढी उद्दरण गरिएका सुत्तनिपातका सूत्रहरू मध्ये एक आलवक सूत्र जसमा आलवक यक्षलाई बुद्धले दिनु भएकाे उपदेश उल्लेख गरिएकाे छ। यस सूत्रमा बुद्धकाे धर्म र दर्शनकाे बिषयलाई उपदेशात्मक प्रश्नाेत्तर सहित प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

आलवक यक्षलाई दिइएकाे उपदेशलाई अध्ययन गर्न चाहानेहरू ।