मैत्रेय युवा संघ, ख्वप

मांयात निर्वाण-स्वाँ

मांयात निर्वाण-स्वाँ

51

मिलिन्द प्रश्नकाे वेसन्तरवर्ग अर्न्तगत मरेका ज्ञातिजनकाे नामबाट दिइने दान, स्वप्न बिषयक प्रश्न, अकाल मृत्यु, निर्वाणकाे बिषयमा निर्वाणकाे रुप र आकार आदि बिबिध बिषयमा गरिएका प्रश्नाेत्तरहरू समावेश गरि प्रस्तुत गरिएका छन् ।

अकाल मृत्यु, स्वप्न आदि बिबिध बिषयका जिज्ञासुहरू सबै ।

बुद्धया अनुयायी

बुद्धया अनुयायी

उपन्यासकाे रुपमा विश्वकाे रूपरेखा मानवसमाज, दर्शन, दिग्दर्शन, बैज्ञानिक, भाैतिकवादलाई बैशालीका सेनापति सिंहकाे आत्मजीवनीकाे रुपमा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

मानवसमाज र बाैद्ध दर्शनकाे बिषयमा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।