यज्ञराज ब्रजाचार्य

संक्षिप्त गृह-बिनय

संक्षिप्त गृह-बिनय

गृहस्थिमा रहेका हरेकले एकले अर्कालाइ गर्नुपर्ने कर्तब्य र दायित्त्वका बारेमा छवटा दिशासंग सम्बन्ध देखाएर उल्लेख गरिएका छन् ।

गृहस्थमा रहेका प्रत्येक ब्यक्तिलाई उपयुत्त ।