युवक बौद्ध मण्डल, नेपाल

युवक बौद्ध मण्डल, नेपालया परिचय एवं बुद्ध व बुद्धधर्म सम्बन्धी न्हयसः लिसः

युवक बौद्ध मण्डल, नेपालया परिचय एवं बुद्ध व बुद्धधर्म सम्बन्धी न्हयसः लिसः

100

युवक बौद्ध मण्डल नेपालको स्थापना गर्नुको उद्देश्य यसका विविध गतिविधि बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसारमा यसको भूमिका साथै यस संस्थाको परिचय अनि प्रथम कार्यसमिति सदस्यहरुको नामावली यस पुस्तकमा प्रकाशित गरिएको छ । त्यस्तै १० ओँ ललितपुर नगरव्यापी बुद्ध र बुद्ध धर्मसम्बन्धि हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता २०४८ जेठ १-५ सम्ममा सोधिएका सम्पूर्ण प्रश्नउत्तरहरु पनि यस पुस्तकमा प्रकाशित गरिएका छन् ।

बुद्ध र बुद्धधर्मका बारेमा ज्ञान हासिल गर्न चाहनेहरू।