रत्नदेवी शाक्य

त्रिरत्नया गुण व आनिशंस

त्रिरत्नया गुण व आनिशंस

83

यस पुस्तकमा मातिका माताकाे कथा, ध्यान भावना विधि, जातक कथा, मरणानुस्मृति भावना, त्रिसरणगमनकाे आनिशंस र नव बुद्ध गुणसहित भय अन्तराय हटाउने पाठ र भावना विधि,आठवटा संवेग, पट्ठानपालि सहित विविध विषयवस्तु समावेश गरिएकाे छ ।

बुद्ध धर्म र संघप्रति श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरूकाे लागी उपयाेगी ।