विजय रत्न तुलाधर

अमूल्यगु धन

अमूल्यगु धन

53

जीवनको पूर्णता गर्नको लागि भौतिक धन सम्पत्तिको साथै आध्यात्मिक धन सम्पति पनि भएको खण्डमा जीवन शुसोभित हुने र यहि आध्यात्मिक गुणहरू नै वास्तविक अमूल्य धन हो भनि उल्लेख गरीएका छन् । मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षा जस्ता गुण युक्त जीवन हुनु लज्जा र भयलाई आत्मसाथ गरि जीवनयापन गर्नु अनि श्रद्धाधन, शीलधन, श्रुतधन, त्यागधन, प्रज्ञाधन आदि नै मानव मात्रको अमूल्य धन हो भन्ने कुरा प्रकाश पारिएको छ ।

धार्मिकरुपमा सारयुक्त जीवनयापन गर्ने चाहनेहरू।