शाेभालक्ष्मी बज्राचार्य, पूर्णचण्डी, यल परिवारपाखें ।

सतिपट्ठान विपस्सना भावना निर्देशन

सतिपट्ठान विपस्सना भावना निर्देशन

35

सुप्रसिद्ध विपश्यना ध्यानगुरू बर्माका महाशी सयादाे ज्यूले याेगी साधकहरूलाई ध्यान शुरू गर्ने बेलामा दिनुभएकाे निर्देशन देशनाकाे आधारमा सतिपट्ठान विपश्यना भावना कसरी भावना गर्ने भन्ने अभ्यास विधिहरू समावेश गरिएकाे छ ।

सतिपट्ठान विपश्यना भावना सम्बन्धि जानाकारी हासिल गर्न चाहनेहरू ।