श्रद्धालु दाता समूह नेपाल

परित्राण महापरित्तपालि अभिधम्मातिका पाठ

परित्राण महापरित्तपालि अभिधम्मातिका पाठ

284

नेपालमा प्रचलित पालिपाठ शील प्रार्थना, बुद्ध बन्दना, परित्राण, महापरित्राण एवं अभिधम्ममातिका पाठ संग्रहित गरीएका छन् । यसमा मङ्गलमय जीवन देखि निर्वाणसम्मको मार्ग निर्देशण गरिएका छन् । अभिधम्ममातिका पाठ अभिधम्मपिटकका मातिकाका पालि र नेपाली भाषामा व्याख्या सहित प्रस्तुत गरिएका छन् ।

बुद्धवचन संग्रहित परित्राण, महापरित्राण एवं अभिधम्ममातिका पाठबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्न चाहनेहरू ।