श्रीमति रत्न लक्ष्मी, मंजुश्री, स्वयम्भू

त्याग

त्याग

25

सप्तरत्न धन र त्यागकाे महत्त्वबारेमा व्यावहारिक जीवनमा यसकाे आवश्यकताका बिषयमा व्याख्या गरिएका छन् ।

त्यागकाे विषयमा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।