श्री दुर्गादास रंजित तथा श्रीमती लक्ष्मीदेवी रंजित टेकु, काठमाण्डौ ।

बुद्धको विचारधारा

बुद्धको विचारधारा

72

बुद्धको विचारधाराका साथै लेखकको आफ्नो ब्याबाहरिक विचारधारा उल्लेख गरि राखेको छ ।

शिक्षण संस्था, बुद्धको ब्यावहारिक ज्ञानको अध्ययन गर्न चाहाना राख्नेहरुलाई ।