श्री शाक्यसिंह परियत्ति तथा प्रौढ शिक्षालय स्वर्ण स्मारिका

श्री शाक्यसिंह परियत्ति तथा प्रौढ शिक्षालय स्वर्ण स्मारिका

श्री शाक्यसिंह परियत्ति तथा प्रौढ शिक्षालय स्वर्ण स्मारिका

श्री शाक्यसिंह विहारमा परियत्ति तथा प्रौढ शिक्षा स्थापनाको स्वर्ण जयन्तीको उपलक्ष्यमा प्रकाशित यस स्मारिकामा श्री शाक्यसिंह विहारकाे स्थापनाऽ, विहारमा आवासिय भन्तेज्यूहरुको जीवनी, विहार स्थापना समय देखिकाे गतिविधीहरू, संरक्षक सदस्यहरूको नामावली आदी विविध गतिविधीहरूको जानकारीका, परियत्ति शिक्षाको गतिविधीहरूका साथै बुद्ध शिक्षासंग सम्बन्धि शिक्षामुलक लेखहरू जस्तैः विपस्सना ध्यानको प्रादुर्भाव, जातिभेद अन्त्यया नितिं बुद्ध धर्म, जीवन आफै रचना गर्न सकिन्छ, बुद्ध शिक्षा व समाज सेवा, तृष्णा सम्पूर्ण दुःखया मूल कारण, शान्ति नायक भगवान् बुद्ध एक महान वैज्ञानिक, बिकृति हटाउने परियत्ति शिक्षा, बुद्ध व परियत्ति शिक्षा, कलाकारको दृष्टिमा पञ्चबुद्ध, Buddhist view of anger management, How Pariyatti Shiksha inspired me to study nursing आदि शिर्षकका

श्री शाक्यसिंह विहार र त्यस विहारबाट परियत्ति शिक्षामा पुर्याउदै आएका याेगदानक बारेमा जानकरी लिन चाहनेहरू ।