संघमहानायक प्रज्ञानन्द जन्म शतबार्षिक समाराेह समिति

श्री शाक्यसिंह विहार

श्री शाक्यसिंह विहार

77

श्री शाक्यसिंह विहारको संक्षिप्त परियच, वर्तमान स्वरूप, विहारमा भइरहेको धार्मिक गतिविधि, विहारको बिभिन्न संस्थाहरुको सूचि, संघमहानायक प्रज्ञानन्द जन्म शतबार्षिक समारोहको विवरण, श्री शाक्यसिंह विहार पूननिर्माणको विवरण, आर्थिक सहयोगी दाताहरुको बिस्तृत विवरणहरू समावेश गरीएका छन् ।

श्री शाक्यसिंह विहारकाे बारेमा जान्न चाहनेहरू ।