सन्ति सुखावास, चाकुपात, यलः

महानधर्मचक्र सूत्राेपदेश (महाशी सयादाेद्धारा उपदेशित)

महानधर्मचक्र सूत्राेपदेश (महाशी सयादाेद्धारा उपदेशित)

511

महान ध्यान गुरू महाशी सयादाेद्वारा बिभिन्न समयमा दिनु भएकाे धर्मचक्रपर्वतन सुत्र विपस्सनामा आधारित बिभिन्न पूर्वजन्मका कथाहरू र तृष्णाहरुकाे गहन व्याख्याहरु समावेश गरिएका छन् ।

विपश्यना ध्यान भावना गर्ने र गर्न चाहनेहरू ।

न्हुगू परित्राण निश्रय

न्हुगू परित्राण निश्रय

700

बुद्ध बचनकाे ११ वटा परित्राण सूत्रहरु संग्रह गरिएकाे र प्रत्येक सूत्रकाे निदान र अर्थ सहित चिन्तन मनन गरि बिस्तृत बिश्लेषानात्मक व्याख्या गरिएका छन् । साथै बुद्ध धर्म र संघ गुणहरूकाे अर्थ विशेष रूपले व्याख्या गरिएका छन् ।

बुद्धबचन परित्राण सूत्रहरुकाे बिश्लेषानात्मक रूपमा अध्ययन र अध्यापन गर्नेहरू ।