सरस्वती श्रेष्ठ माहिला दाेङ दधिराम घिमिरे विजयमान सिंह तुलाधार

विमुक्त्ति रस

विमुक्त्ति रस

162

थाइलैण्डका भिक्षु आचान छा काे पुस्तकहरू मध्ये “A Taste of Freedom” एक प्रचलित र अभ्यासगतरूमा ध्यानबारेकाे महत्वपूर्ण पुस्तककाे नेपाली अनुवाद हाे । जसमा चित्तकाे सम्बन्धमा, ध्यान सम्बन्धमा, मनभित्रै मध्यम मार्ग, लाेकुत्तर सुख, धर्म चक्षु, सम्यकदृष्टि आदी बिभिन्न बिषयका बारेमा उल्लेख गरिएका छन् ।

दुःखमय भव संसार चक्रबाट छुटकारा पाउन बुद्धशिक्षा अध्ययन गर्ने र ध्यानभावना अभ्यास गर्नेहरू ।