स्व. अम्बिकामान बैद्य, स्व कृष्णबदन बैद्य

मैत्री

मैत्री

122

थेरवाद बुद्ध धर्ममा स्नातकोत्तर तह उपाधिको शोधपत्रको शिर्षक “मैत्री, मैत्री पारमिता र यसको उपादेयता” शोधकार्यको आधारमा मैत्रीको अर्थ, महत्त्व र आनिशंस देखि बोधिसत्त्वको मैत्री पारमिता, मैत्री भावनाका पद्धतिहरू आदि विषयबस्तुका बारेमा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

बुद्ध धर्ममा मैत्रीको बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।