हर्षमाया उपासिका, कृष्ण कुमारी, पूर्ण लक्ष्मी, भाेजपुर टक्सार

सुमेधा-जीवनी

सुमेधा-जीवनी

34

पालि त्रिपिटककाे सूत्रपिटक अन्तर्गतकाे खुद्दक निकायकाे १५ वटा ग्रन्धहरू मध्येकाे थेरीगाथा जसमा बुद्धकालिन समयमा आफ्नाे जीवन सार्थक बनाउन र सांसारिक दुःखबाट मुक्त हुन बाैद्ध राजकन्या (थेरी) हरूले गरेका कार्यहरुका बारेमा उल्लेख गरीएका मध्येका एक थेरी सुमेधाकाे जीवनीलाई कविताकाे रूपमा प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

बुद्धकालिन राजकन्या सुमेधाकाे बारेमा अध्ययन गर्न चाहानेहरू ।