Chunu Kamal

संक्षिप्त चतुरार्य सत्य व स्वचित्त शुद्धि मार्ग

संक्षिप्त चतुरार्य सत्य व स्वचित्त शुद्धि मार्ग

49

चारआर्य सत्यकाे व्याख्या र आफ्नाे मनकाे क्लेशलाइ पहिचान गरी त्यसलाइ दमन गर्न गद्य कविताकाे माध्यमबाट बुझाउने काेशिस।

चार आर्यसत्यकाे विषयमा जान्न इच्छुक व्यक्तिहरू ।