Herakaji Sujikar

गुपु जातक मुना

गुपु जातक मुना

78

बुद्धकाे पूर्वजन्मकाे घटनाहरूकाे बारेमा नाै वटा जातकहरू संग्रहित छन् ।

बाेधिसत्वकाे जीवनीकाे बारेमा जान्न इच्छुकवर्गहरू।