Ratna Kumari Manandhar, Shree Krisna Restaurant

श्रद्धाञ्जलि

श्रद्धाञ्जलि

54

बुद्धकाे शिक्षालाइ कविताकाे रूपमा प्रस्तुत

बाैद्ध साहित्यमा इच्छा हुनेहरू