Shree Hari Prasada Pradhan, Kalinpong

भगवान हाम्रा गाैतम बुद्ध

भगवान हाम्रा गाैतम बुद्ध

20

बुद्धकाे उपदेशलाइ कवितात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

बाैद्ध साहित्यमा इच्छुक पाठकहरू