Shree Hiralal Nakarmi

अपदान पालि

अपदान पालि

405

बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध र विशेषगरी अर्हत श्रावकहरूकाे चरित्रकाे बारेमा उल्लेख।

जिज्ञासु पाठकवर्ग, विद्यार्थी एंव शिक्षकवर्ग।