श्री मुनिविहारया उपासक उपासकापिं

बुद्ध धर्म संघ (गांपश)

बुद्ध धर्म संघ (गांपश)

शीलप्रार्थना, बुद्धपूजा , परित्राण पाठ,धर्मदेशना, कथा, ज्ञानमाला र केही गीतहरू

त्रिरत्नकाे बारेमा जान्न इच्छुकहरू ।

स्वफ्वः स्वां

स्वफ्वः स्वां

66

भय अन्तराय हट्ने सम्बुद्धे गाथा, अशुभ, मरणानुस्सति भावनासहित त्रिरत्न वन्दना गाथाहरूबारे उल्लेख ।

बुद्धकाे पाठ पढ्न र सुन्न इच्छुक व्यक्तिहरू