धर्मवती अनागारिका

बुद्धया ऋद्धि प्रातिहार्य

बुद्धया ऋद्धि प्रातिहार्य

23

बाैद्ध साहित्यकाे जिनत्थ पकासनीमा उल्लेखित ऋद्धि प्रातिहार्यकाे एक काण्डका बारेमा उल्लेख गरीएकाे छ । भगवान बुद्धले आषाढ पूर्णिमाकाे दिन श्रावस्तीमा देखाउनु भएकाे ऋद्धि प्रातिहार्य गरे पछि देवब्रह्माहरूकाे अनुराेधमा धर्मदेशना गर्नुभएकाे बारेमा बिस्तृत रूपमा समावेश गरीएकाे छ ।

भवगान बुद्धकाे ऋद्धि प्रातिहार्यकाकाे बारेमा अध्ययन गर्न चाहानेहरू ।