भिक्षुणी धजवती (कुसुम)

संक्षिप्त बुद्ध वंश (पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भाग)

संक्षिप्त बुद्ध वंश (पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भाग)

221

२८जना तथागत बुद्ध हरूको नामावली र परिचय, कल्प र कल्पको प्रकार, बिभावज, बुद्ध उत्पन्न भए अनुसार कल्पको नामाकरण, तीनवटा कोलाहल, पञ्च महाविलोकन, दीपंकर बुद्धदेखि गौतम बुद्धसम्मको संक्षिप्त जीवनी सहित दिपंकर बुद्धदेखि कस्सप बुद्धसम्मका बुद्धहरूसँग गौतम बुद्ध हुने बोधिसत्त्वको सम्बन्धका बारेमा उल्लेख गरेका छन् ।

२८जना तथागत बुद्धहरूको संक्षिप्त जीवनीऽ कल्पहरूका बारेमा अध्ययन र अध्यापन गर्न चाहनेहरू ।