अनागारिका धम्मवती

संक्षिप्त बुद्ध वंश (प्रथम भाग)

संक्षिप्त बुद्ध वंश (प्रथम भाग)

68

२८ जना तथागत बुद्धहरूकाे बंशकाे नामावलि र कल्प, कल्पका प्रकार, अवधिका अनुसार कल्पकाे बिभाजन, बुद्धहरुकाे उत्पत्ति अनुसार कल्पकाे नामाकरण, बुद्ध उत्पन हुनु दुर्लभका बिषयमा, तीनवटा कोलाहल, दश जना बुद्धहरुका साथै ती बुद्धहरुकाे समयमा गाैतमबुद्ध हुने बाेधिसत्त्वकाे चर्याका बारेमा र अन्य विषयमा उल्लेख गरिएका छन्।

बुद्धवंश अध्ययन अध्यापन गर्न चाहनेहरू ।