अनागारिका माधवी

आदर्श बाैद्ध महिलापिं

आदर्श बाैद्ध महिलापिं

154

बुद्धकालिन थेरीहरू, बुद्धधर्म प्रचार प्रसार गरी याेगदान दिएका महिलाहरूबारे उल्लेख

बुद्धधर्ममा अभिरूची राख्ने र अनुसन्धानकर्ताहरू